01/09/2021 | 00:01

Đặng Văn Thắng

Thitruong24h -
Đặng Văn Thắng
Tên : Sinh năm : Số CMND :
Đặng Văn Thắng
06/06/1983
037083002311
Công ty Cổ phần Thaiholdings - Phó Tổng GĐ
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ 27/2/2021
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
8,088,304 02.31% 30/06/2021 1,755.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 31/08/2021


Top