11/06/2021 | 00:01

Hồ Minh Quang

Thitruong24h -
Hồ Minh Quang
Tên : Hồ Minh Quang
Trình độ : Quản trị kinh doanh
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
23,466,044 13.64% 17/08/2020 706.3
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
2,450,638 31/12/2019 13.2
1,064,670 28/04/2016 1.2
Em vợ 1,776,840 28/04/2016 2.0
Vợ 700,000 28/04/2016 0.8
Bố vợ 3,484,000 28/04/2016 3.8
Trần An 30,000 28/04/2016 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 10/06/2021


Top