08/03/2022 | 00:01

Hoàng Mạnh Phú

Thitruong24h -
Hoàng Mạnh Phú
Tên : Sinh năm : Số CMND : Trình độ :
Hoàng Mạnh Phú
18/02/1970
011728543
Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Phó Tổng GĐ
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ 20/6/2018
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
55,718,268 03.36% 22/02/2022 2,106.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 07/03/2022
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Học viện Ngân hàng - Cử nhân Kinh tế


Top