25/08/2021 | 00:02

Kiều Xuân Nam

Thitruong24h -
Kiều Xuân Nam
Tên : Sinh năm : Số CMND :
Kiều Xuân Nam
01/11/1972
011516290
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Chủ tịch HĐQT
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT 25/4/2019
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
31,117,977 46.58% 29/07/2021 809.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 24/08/2021
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
  • Từ ngày 05 tháng 04 năm 2018 đến ngày 11 tháng 09 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 3


Top