28/12/2021 | 00:01

Ko Young Joo

Thitruong24h -
Ko Young Joo
Tên :
Ko Young Joo
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Thành viên HĐQT
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT 23/4/2019
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
20,000,000 24.88% 30/06/2021 1,180.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/12/2021


Top