24/07/2021 | 00:02

Lê Hữu Báu

Thitruong24h -
Lê Hữu Báu
Tên :
Lê Hữu Báu
-
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
54,889,551 04.16% 23/07/2021 2,061.1
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Con 38,228,828 23/07/2021 1,435.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 23/07/2021


Top